In My Humble Opinion
Мoлитесь пожалуйста за здоровье:
Я~гель Хен дочь Дальи Шуламит
ב"ה, יום ראשון, 18.01.09

שלום,

כאן לא ידובר על כסף. רק על עין ולב.

לילדה בתמונה המצורפת יש שם.

זו יהל. פעוטה משגעת בת שנה וחודשיים שגרה דירה לידי.

לפני כחצי שנה התגלה אצל יהל גידול ממאיר בעין ימין, ולאחר סדרת טיפולים
התברר לפני שבועיים, כי אין מנוס וכי צריך לעקור את עינה הימנית!!!

אולם, אנו מאמינים בני מאמינים, ויודעים שהבורא לא משיב ריקם תפילות
רבים, ואם נעטוף אותה בהרבה אהבה הכל בע"ה יכול עוד להשתנות.

ההליך הנורא הזה נקבע לתחילת חודש מרץ, מה שמותיר לנו חודש וקצת לקרוע את
השמיים בתפילות להצלת העין היקרה שלה.

צירפנו למטה תפילה קצרה שחוברה במיוחד למענה. היא תינוקת. העין החולנית
שלה יכולה להבריא על ידי העין הטובה שלנו. יהי רצון שכל אחד מאיתנו יגלה
עין טובה להתפלל לקב"ה ולבקש ממנו שיקרע מעליה את רוע הגזרה!
המטרה שלנו היא להגיע עד מועד הטיפול ל-50,000 איש ואישה, שיחד יהוו רשת
של ערבות הדדית, אהבת חינם והזדמנות מצוינת להשתמש באינטרנט דווקא לתיקון
העיניים. אנו מאמינים שעם מעט רצון טוב של כולנו, נוכל לעשות זאת. אנא
הפיצו מייל זה לכל מי שרק ניתן, ללא הבדל והבחנה. כל אחד זה עולם מלא,
אנא אל תוותרו על איש. יהל צריכה את העזרה של כולנו, ואנו נהיה שם
בשבילה.תודה רבה, ומן השמים ישולם שכרכם!

אילן הראל,

חיים לנדאו 10,

גבעת שמואל

ilanha@vmail.co.il
תפילה לרפואת יהל

ריבון כל עולמים,

גלוי וידוע מלפניך שאין עוון ביד עוללים ורכים, כי אם את חטאות הדור נשאו הם.

לפיכך, מתדפק אנכי על שערי רחמיך בתחינה, בבקשה ובעין דומעת, שתכפר ותסלח
לעמך אהוביך,

ובפרט אם פגמתי אני בעין שאינה טובה או בכל אופן אחר, בין בגופי בין
ברוחי, הן בשל אדם לחברו, הן בשל אדם למקום,

לא בכוונה להרע עשיתי, כי אם בכוח היצר, שאני של בשר והוא של אש,

והריני מתחרט חרטה גמורה, ומקבל על עצמי בלי נדר, להביט על כל אדם בעין
טובה יותר, אוהבת יותר ודנה לכף זכות הרבה יותר.

יהי רצון מלפניך, יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שזכות אבותינו הקדושים,
אברהם יצחק ויעקב וזכות מצוות התשובה,

יעמדו לרפואת כל חולי ישראל, ובפרט לרפואתה השלמה של יהל חן בת דליה שולמית,

ועל ידי ערבותם של ישראל זה לזה וזה בזה, יסור כל חולי ומשחית מעליה ומעל כל עמך,

ויקוים בנו הפסוק "כי עין בעין יראו בשוב יהוה ציון". והטוב בעיניך עשה.
Фейга дочь Перл
Олег сын Клары
Аркадий сын Рахили
Рут Кармела дочь Элишевы
Авиталь дочь Ирины
запись создана: 12.02.2009 в 12:45